Utilizarea site-ului http:superpetrecere.ro

Utilizarea site-ul http://www. superpetrecere.ro și a conținutului său se supune prezentelor Termene și condiții.

Site-ul platformei– http://www. superpetrecere.ro / se află în proprietatea S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL

Termenii și condițiile de utilizare ale acestora se supun politicii de protecția a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor („vizitatori”) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).

Informațiile prezentate în această pagină explică practicile online ale S.C. Free-Wings R.S.A 2021 S.R.L, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului http://www. superpetrecere.ro

Astfel că, prin lecturarea acestora puteți înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”), fiind informat cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării..

 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

S.C.  FHR KEEP&DISCUSS SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video.

Informatiile prezentate prin intermediul site-ului  http://www. superpetrecere.ro pot fi utilizate numai în scopuri personale, de informare și nu în scopuri comerciale.

De asemenea, conținutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit, adaptat, transformat sau publicat sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL Prin urmare, vizitatorii site-ului http://www. superpetrecere.ro / înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL

Utilizatorii site-ului http://www. superpetrecere.ro / nu au dreptul de a distribui conținutul http://www.superpetrecere.ro / , indiferent de suport, fără să indice în mod clar și pe deplin, sursa, inclusiv numele autorului și link-ul la conținutul de pe site-ul http://www. superpetrecere.ro/, dacă este cazul.

Utilizatorii site-ului http://www. superpetrecere.ro / nu au dreptul de a desfășura nicio activitate de colectare a datelor (indiferent de natura acestor date și de modul de colectare) prin intermediul http://www. superpetrecere.ro

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL nu răspunde pentru actualitatea/exactitatea/pertinența conținutului altor site-uri care pot fi accesate prin intermediul site-ului http://www. / superpetrecere.ro

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL și partenerii săi contractuali implicați în conceperea, producerea sau difuzarea conținutului site-ului http://www. superpetrecere.ro / nu sunt răspunzatori pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din / în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau de către utilizatori.

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzatoare pentru eventuale daune produse terminalelor internet ale vizitatorilor site-ului (de exemplu: ca urmare a introducerii unor viruși) ca urmare a:

 • accesarii, utilizării sau descărcării oricăror materiale (text, imagini video sau audio) de pe acesta.
 • accesului neautorizat sau utilizării necorespunzătoare a serverelor noastre web securizate
 • întreruperilor sau încetarilor transmisiilor către și de la http://www. superpetrecere.ro / oricăror erori, viruși de calculator, scripturi Trojan sau alte software-uri care pot fi transmise sau prin  intermediul http://www. superpetrecere.ro / de către o terță parte și / sau orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului.

Site-ul http://www. superpetrecere.ro / permite utilizatorilor săi să adăuge comentarii și permite găzduirea, partajarea și publicarea conținutului disponibil pe acest site către rețele sociale.

Folosirea opțiunilor site-ului pe care utilizatorii le au la dispoziție (de exemplu: publicarea de comentarii) este în totalitate responsabilitatea acestora. Orice comunicări sau materiale pe care aceștia le transmit prin intermediul site-ului http://www. superpetrecere.ro / vor fi publicate pe site, fiind considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală. 

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL are dreptul să nu publice / să șteargă orice comentarii ale utilizatorilor cu conținut licențios sau care afectează imaginea S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL

 

 

 

 

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL cu sediul în România, București, , înregistrată la Registrul Comerțului cu cod unic de înregistrare, cont IBAN, Banca reprezentata legal prin, este operator de date cu caracter personal.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat pe Feher Lidia Aurelia, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Feher Lidia Aurelia

Telefon: 0799 995 883

E-mail: feherlidia@yahoo.com

Adresă de corespondență: Str. Splaiul INDEPENDENTEI, nr. 273, corp 3, et. 3, Sector 6, București

 

 

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea datelor de contact

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL. va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului http://www. superpetrecere.ro / , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului http://www. superpetrecere.ro

Aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai  FHR KEEP&DISCUSS SRL (servicii hosting site, procesare și mentenanță site, servicii procesare plată și transport produse shoponline).

Cu toate acestea, FHR KEEP&DISCUSS SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL de a proceda în acest mod.

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

Newsletter 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter a S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL  aflat pe site-ul http://www.superpetrecere.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial, respectiv evenimente și anunțuri legate de acest conținut.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse de îndată când solicitați anularea abonarea la Newsletter-ul S.C., FHR KEEP&DISCUSS SRL respectiv ștergerea acestor date.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL prin intermediul site-ului http://www. superpetrecere.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL de a proceda Este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL :–. procesator acreditat de date cu caracter personal asigură serverul necesar site-ului http://www. superpetrecere.ro

în acest mod.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul http://www. superpetrecere.ro / poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL S.R.L. Prin urmare, aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul http://www. superpetrecere.ro /  folosește identificatori de tip Cookie, în concordanță cu Politica de Cookies a S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul.

Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL. poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web.

 

 

 

RETENȚIA DATELOR

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea la Newsletter-ul S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL. sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Newsletter-ul primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Alte obligații legale ale S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL., procese și / sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL  le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
 2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de opoziție;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL este operator de date cu caracter personal prin Feher Lidia Aurelia-responsabil cu Protecția Datelor.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii S.C.FHR KEEP&DISCUSS SRL precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL.   sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul http://www. superpetrecere.ro./ poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.

S.C. FHR KEEP&DISCUSS SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului http://www. superpetrecere.ro./. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul http://www. superpetrecere.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Terms of use

 

The website superpetrecere.ro/ (“Website”) is owned and operated by SC FHR KEEP&DISCUSS SRL cu sediul în București, Str. Splaiul INDEPENDENTEI, nr. 273, corp 3, et. 3, Sector 6, Nr. de Inregistrare in Registrul Comertului J40/15762/19.11.2019, CUI 41915230.

 

These are the Website terms and conditions (the “Conditions”), which apply to the use of the Website by end users. By visiting or using the Website, you expressly agree to these Conditions, as updated from time to time. If this is not the case do not agree to be bound by the Conditions, you may not use or access the Website and we will have the right to restrict or prevent your access to the Website. If there is anything that you do not understand please feel free to email any enquiry to us at                        .

 

 1. YOUR OBLIGATIONS

 

1.1 You will not:

 • use the Website (or any part of it) for any illegal purpose and agree to use it in accordance with all relevant laws;
 • upload or transmit through the Website (i) any computer viruses, macro viruses, trojan horses, worms, robots, logic bombs or anything else designed to interfere with, interrupt or disrupt the normal operating procedures of a computer or (ii) any material which is defamatory, offensive, or of an obscene or menacing character, or that may cause annoyance, inconvenience or needless anxiety;
 • use any robot, spider, offline reader, site search/retrieval application or other manual or automatic device, tool, or process to retrieve, index, data mine or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Website or its contents, including with respect to any CAPTCHA displayed on the Website. Operators of public search engines may use spiders to copy materials from the Website for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. We may revoke this exception at any time;
 • use any automated software or computer system to search for, reserve, buy or otherwise obtain tickets, promotional codes, vouchers, gift cards or any other items which may be available on the Website from time to time, including sending information from your computer to another computer where such software or system is active;
 • take any action that imposes or may impose (in our sole discretion) an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure;

 

1.2 You agree that in the event that you have any right, claim or action against any end user of the Website arising out of that end user’s use of the Website, then you will pursue such right, claim or action independently of and without recourse to us.

 

 1. OUR RIGHTS

2.1 We reserve the right to:

 • modify or withdraw, temporarily or permanently, the Website (or any part of it) with or without notice to you and you confirm that we shall not be liable to you or any third party for any modification to or withdrawal of the Website; and/or
 • change these Conditions from time to time. Your continued use of the Website (or any part of it) following such change shall be deemed to be your acceptance of such change. It is your responsibility to check regularly to determine whether the Conditions have been changed. If you do not agree to any change to the Conditions then you must immediately stop using the Website;
 • monitor any activity and content associated with the Website. We may investigate any reported violation of these Conditions or complaints relating to the Website and take any action that we deem appropriate (which may include, but is not limited to, issuing warnings, suspending, terminating or attaching conditions to your access and/or removing any materials from the Website).

2.2 We will use our reasonable endeavours to maintain the Website. The Website is subject to change from time to time. You will not be eligible for any compensation because you cannot use any part of the Website because of a failure, suspension or withdrawal of all or part of the Website for any reason.

 

 1. YOUR PERSONAL DATA

We respect your personal data and shall process any personal data that we collect from you, or that you provide to us in accordance with our Privacy Policy. By using our Website, you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate.

 

 1. LINKS TO OTHER WEBSITES

We may provide links to other websites or resources. You acknowledge and agree that we are not responsible for the availability of such external sites or resources, and do not endorse and are not responsible or liable, directly or indirectly, for the privacy practices or the content (including misrepresentative or defamatory content) of such websites, including (without limitation) any advertising, products or other materials or services on or available from such websites or resources, nor for any damage, loss or offence caused or alleged to be caused by, or in connection with, the use of or reliance on any such content, goods or services available on such external sites or resources.

 

 1. ACCESSIBILITY

We take our responsibility for making accessible web content and software seriously. The Website is committed to ensuring accessibility for people with disabilities and to meeting current accessibility standards, including those defined by the W3C’s Web Content Accessibility Guidelines. Many Internet users with disabilities find websites difficult to use simply because of the way they are designed.  The Website has been designed to be as accessible as possible and to be compatible with the types of adaptive technology used by people with disabilities, including screen readers.

 

 1. LIMITATION OF LIABILITY

6.1 Whilst we will use reasonable endeavours to verify the accuracy of any information we place on the Website, we make no warranties, whether express or implied in relation to its accuracy.

6.2 The Website is provided on an “as is” and “as available” basis without any representation or endorsement. Unless specified in separate terms and conditions relating to a particular product or service, we make no warranties of any kind, whether express or implied, in relation to the Website, or products or services offered on the Website whether by us or on our behalf (including free software downloads) including but not limited to, implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security, accuracy, condition or completeness, or any implied warranty arising from course of dealing or usage or trade.

6.3  Unless specified in separate terms and conditions related to a particular product or service, we make no warranty that the Website or products or services offered on the Website whether by us or on our behalf (including free software downloads) will meet your requirements or will be uninterrupted, timely, secure or error-free, that defects will be corrected, or that the Website or the server which makes it available or products or services offered on the Website whether by us or on our behalf (including free software downloads) are free of viruses or bugs or are fully functional, accurate, or reliable. We will not be responsible or liable to you for any loss of content or material as a result of uploading to or downloading from the Website.

6.4 Notwithstanding any other provision in the Conditions, nothing shall limit your rights as a consumer under Romanian law.

6.5 You acknowledge that we cannot guarantee and therefore shall not be in any way responsible for the security or privacy of the Website and any information provided to or taken from the Website by you.

6.6 Subject to clause 6.7, we will not be liable in contract, tort (including, without limitation, negligence) or otherwise for:

(a)  any economic losses including without limitation loss of revenues, profits, contracts, business or anticipated savings); or

(b)  any loss of goodwill or reputation;

(c)  any special or indirect or consequential losses, howsoever arising and;

in any case whether or not such losses were within the contemplation of either of us at the date on which the event giving rise to the loss occurred.

6.7 Nothing in the Conditions shall exclude or limit our liability for death or personal injury resulting from our negligence or that of our servants, agents or employees, or any liability in the tort of deceit.

 

 1. INTELLECTUAL PROPERTY AND RIGHT TO USE

7.1 You acknowledge and agree that all copyright, trademarks and all other intellectual property rights in all material or content contained within the Website shall remain at all times owned by us or our licensors. You are permitted to use this material only as expressly authorised by us.

7.2 You acknowledge and agree that the material and content contained within the Website is made available for your personal non-commercial use only and that you may download such material and content onto only one computer hard drive for such purpose. Any other use of the material and content of the Website is strictly prohibited. You agree not to (and agree not to assist or facilitate any third party to) copy, reproduce, transmit, publish, display, distribute, broadcast, sell, licence, commercially exploit or create derivative works of such material and content.

7.3 Except for personal data, any information you submit to the Website, whether by way of comment, any chat room function or otherwise, will not be treated confidentially and you acknowledge that we may use such information for any purposes subject to these Conditions.

 

 1. GENERAL

8.1 If any part of the Conditions shall be deemed unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed to be severable from these Conditions and shall not affect the validity and enforceability of any of the remaining provisions of the Conditions.

8.2 These Conditions (as amended from time to time) contain the entire agreement and understanding between us in respect of all matters which are referred to herein and supersede any prior written or oral agreement between us relating to such matters. No oral explanation or oral information given by either of us shall alter the interpretation of these Conditions. You confirm that, in agreeing to accept these Conditions, you have not relied on any representation that is not expressly included herein and you agree that you shall have no remedy in respect of any misrepresentation which has not become a term of these Conditions. However, nothing in these Conditions purport to exclude liability for any fraudulent statement or act.

8.3 The Conditions will be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of Romania whose Courts will have exclusive jurisdiction in any dispute, save that we have the right, at our sole discretion, to commence and pursue proceedings in alternative jurisdictions.  The Website is controlled by us in Romania.  We make no representations that the Website is appropriate or available for use in other countries.

Termeni de utilizare

 

Site-ul  http://superpetrecere.ro/ („Site-ul”) este deținut și administrat de („noi”, ,,al nostru”). Suntem o companie înregistrată în București, SC FHR KEEP&DISCUSS SRL cu sediul în București, Str. Splaiul INDEPENDENTEI, nr. 273, corp 3, et. 3, Sector 6, Nr. de Inregistrare in Registrul Comertului J40/15762/19.11.2019, CUI 41915230.

 

Acestea sunt termenii și condițiile  („Condițiile”), care se aplică end-userilor (utilizatorilor finali) în momentul utilizării site-ului. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului web, sunteți de acord în mod expres cu aceste condiții, care se actualizează periodic. Dacă acesta nu este cazul, nu acceptați să respectați Condițiile, nu puteți utiliza sau accesa site-ul iar noi vom avea dreptul să restricționăm sau să împiedicăm accesul dumneavoastră pe site. Dacă există ceva pe care nu îl înțelegeți, vă rugăm să trimiteți orice întrebare sau problemă prin e-mail la:     contact@superpetrecere.ro

.

 

 1. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

 

 • Nu veți:
 • Utiliza site-ul (sau orice parte a acestuia) pentru orice scop ilegal și sunteți de acord să îl utilizați în conformitate cu legile relevante;
 • Încărca sau transmite prin intermediul site-ului (i) orice virusuri de calculator, viruși macro, cai troieni, viermi, roboți, bombe logice sau orice altceva proiectat pentru a interfera, întrerupe sau distruge procedurile normal de operare alea unui computer; Orice material care este defăimător, ofensator sau are un caracter obscen, amenințător sau care poate provoca neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă;
 • Utiliza orice robot, păianjen, cititor offline, aplicație de căutare/recuperare a site-urilor sau alt dispozitiv, instrument sau proces manual/automat pentru a prelua, indexa sau pentru a reproduce sau eluda în orice mod structura de navigare ori prezentare a Site-ului, inclusiv a conținutului său, mai ales orice cu privire la codurile CAPTCHA afișate pe Site. Operatorii de motoare de căutare pot utiliza painjeni pentru a copia materiale de pe Site cu singurul scop și numai pentru a crearea de indicatori de căutare, accesibili publicului, pentru materiale dar nu și cache-uri sau arhive de astfel de materiale. Putem revoca această excepție în orice moment;
 • Utiliza orice software sau sistem informatic automatizat pentru a căuta, rezerva, cumpăra sau obține în alt mod bilete, coduri promoționale, bonuri, carduri cadou sau orice alte articole care pot fi disponibile pe Site, inclusiv trimiterea de informații de la computer-ul dumneavoastră la un alt computer în care un astfel de software sau sistem este activ;
 • Lua orice acțiune care impune sau poate impune (la discreția noastră) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre;

o   Sunteți de acord ca în cazul în care aveți vreun drept, revendicare sau acțiune împotriva oricărui end-user (utilizator final) al Site-ului care pot rezulta din utilizarea celui din urmă, veți urmări un astfel de drept, revendicare sau acțiune independent și fără a recurge la noi.

 

 1. DREPTURILE NOASTRE

o   Ne rezervăm dreptul de a:

 • Modifica sau retrage, termporar sau permanent, Site-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare și dumneavoastră confirmați că nu vom fi răspunzători sau dvs. sau unei terțe părți pentru modificarea sau retragerea site-ului; și/sau
 • Modifica uneori aceste condiții. Utilizarea continuă a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia) ca urmare a unei astfel de modificări va fi considerată drept acceptarea unei astfel de modificări. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod regulat dacă condițiile au fost modificare . Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare a condițiilor, atunci va trebui să vă opriți imediat din utilizarea Site-ului.
 • Monitoriza orice activitate și conținut asociat Site-ului. Putem investiga orice încălcare a acestor Condiții sau plângeri legate de site și să luăm orice acțiune pe care o considerăm potrivită (care ar putea include, dar nu se limitează la, emiterea avertismentelor, suspendarea, încheierea sau atașarea unor condiții referitoare la accesul și/sau eliminarea oricărui material de pe Site).

o   Ne vom strădui într-o manieră rezonabilă să menținem site-ul. Uneori pe Site pot apărea modificări. Nu veți fi eligibil pentru nicio compensație, deoarece nu puteți utiliza nicio parte a site-ului, din cauza unui eșec, suspendarea sau retragerea întregii sau a unei părți a site-ului, din orice motiv.

 

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL

Respectăm datele dvs. personale și prelucrăm orice date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați, în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Prin Site-ului nostru sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

 

 1. LEGĂTURI CU ALTE SITE-URI

Putem oferi legături către alte site-uri sau resurse. Recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea unor astfel de site-rui sau resurse externe și că nu suntem responsabili sau răspunzători în mod direct sau indirect pentru practicile de confidențialitate sau conținutul (inclusiv conținutul eronat sau defăimător) prezente pe astfel de site-uri, inclusiv (fără limitare) orice reclame, produse, alte materiale sau servicii care nu sunt disponibile pe aceste Site-uri sau resurse și nici pentru daune, pierderi sau infracțiuni cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe astfel de site-uri sau resurse externe.

 

 1. ACCESIBILITATE

Ne asumăm responsabilitatea pentru a face accesibile conținutul web și software-u. Site-ul Web se angajează să asigure accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și să respecte standardele actuale de accesibilitate, inclusiv cele definite de Ghidul de accesibilitate a conținutului Web W3C. Mulți utilizatori de Internet cu dizabilități găsesc site-uri dificil de utilizat pur și simplu din cauza modului în care sunt proiectate. Site-ul Web a fost conceput astfel încât să fie cât mai accesibil posibil și să fie compatibil cu tipurile de tehnologie adaptivă utilizată de persoanele cu dizabilități, inclusiv cititoare de ecran.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1 În timp ce vom depune eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații pe care le plasăm pe site, nu oferim nici o garanție, expresă sau implicită în legătură cu exactitatea acesteia.

6.2 Site-ul este furnizat pe baza ideii “așa cum este” și “la fel de disponibil”, fără nici o reprezentare sau aprobare. Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nicio garanție de niciun fel, expres sau implicit, în legătură cu site-ul Web, sau cu produsele sau serviciile oferite pe site, fie prin noi, fie în numele nostru inclusiv descărcări gratuite de software), inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare, compatibilitate, securitate, exactitate, condiție sau exhaustivitate sau orice garanție implicită care decurge din cursul de tranzacționare sau utilizare .

6.3 Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții detalii separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nici o garanție că site-ul web sau produsele sau serviciile oferite pe site, indiferent dacă este vorba de noi sau în numele nostru (inclusiv descărcări gratuite de software) să fie neîntreruptă, în timp util, securizată sau fără erori, defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care o face disponibilă sau produsele sau serviciile oferite pe site-ul nostru, fie prin noi, fie în numele nostru, fără viruși sau bug-uri sau sunt pe deplin funcționale, corecte sau fiabile. Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru eventualele pierderi de conținut sau materiale ca urmare a încărcării sau descărcării de pe site.

6.4 Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din Condiții, nimic nu vă va limita drepturile de consumator în conformitate cu legislația română.

6.5. Recunoașteți că nu putem garanta și, prin urmare, nu vom fi în niciun fel răspunzători pentru securitatea sau confidențialitatea site-ului și pentru orice informații furnizate sau preluate de pe site de către dvs.

6.6 Sub rezerva clauzei 6.7, nu vom fi răspunzători în contract (inclusiv, fără a se limita la neglijență) sau în alt mod pentru:

(a) orice pierderi economice care includ, fără a se limita la pierderea veniturilor, a profiturilor, a contractelor, a economiilor sau a economiilor anticipate); sau

(b) orice pierdere de bunăvoință sau reputație;

(c) orice pierderi speciale sau indirecte sau indirecte, oricare ar fi acestea; în orice caz, dacă aceste pierderi s-au aflat sau nu în contemplarea fiecăruia dintre noi la data la care a survenit evenimentul care a dat naștere pierderii.

6.7 Nici o prevedere din Condiții nu va exclude sau nu va limita răspunderea noastră pentru moartea sau vătămarea corporală rezultată din neglijența noastră sau a servitorilor, agenților sau angajaților noștri sau orice răspundere în delictul de înșelăciune.

 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTUL DE UTILIZARE

7.1 Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din toate materialele sau conținutul conținut în cadrul site-ului web vor rămâne în permanență proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Aveți permisiunea de a utiliza acest material numai după cum v-ama autorizat în mod expres.

7.2. Recunoasteti si sunteti de acord ca materialele si continutul continut in site-ul web sunt puse la dispozitie doar pentru uz personal si non-comercial si ca puteti sa descarcati astfel de materiale si continut pe un singur hard disk de calculator in acest scop. Orice altă utilizare a materialelor și conținutului site-ului este strict interzisă. Sunteți de acord să nu copiați, să reproduceți, să transmiteți, să publicați, să afișați, să distribuiți, să difuzați, să vindeți, să licențiați, să exploatați sau să creați lucrări derivate din astfel de materiale și de conținut.

7.3 Cu excepția datelor cu caracter personal, orice informații pe care le transmiteți site-ului, fie prin comentarii, fie prin intermediul oricărei camere de chat sau altfel, nu vor fi tratate confidențial și recunoașteți că putem utiliza astfel de informații în orice scop care face obiectul acestor condiții.

 

 1. GENERAL

8.1 Dacă o parte a condițiilor este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de aceste condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi din Condiții rămase.

8.2 Aceste Conditii (asa cum sunt modificate din timp în timp) contin intreaga intelegere si intelegere intre noi in legatura cu toate chestiunile la care se refera aici si inlocuiesc orice acord prealabil scrise sau orale intre noi in legatura cu asemenea probleme. Nici o explicație orală sau informații orale oferite de oricare dintre noi nu vor modifica interpretarea acestor condiții. Confirmați că, acceptând să va conformati acestor condiții, nu v-ați bazat pe nici o reprezentare care nu este inclusă în mod expres aici și sunteți de acord că nu veți avea nici un remediu în legătură cu orice denaturare care nu a devenit termen al acestor condiții. Totuși, nimic din aceste condiții nu exclude răspunderea pentru orice declarație sau faptă frauduloasă.

8.3 Condițiile vor fi reglementate exclusiv și interpretate în conformitate cu legea Romaniei, ale carei instanțe va avea jurisdicție exclusivă în orice litigiu, cu excepția faptului că avem dreptul, la discreția noastră, de a începe și de a continua procedurile în jurisdicții alternative. Site-ul este controlat de noi în România. Nu facem nici o declarație conform căreia site-ul Web este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte țări.